Nyheter

Miljonsatsning på Kustturism

Vi har en hel del fantastiska miljöer, restauranger och upplevelser vid vår kust här i Sundsvall-Timrå. Vi har hjälpt många grupper med bokningar och upplägg i miljöerna, på anläggningarna och med entreprenörerna för lyckade möten, arrangemang och upplevelser. Nu blir de förhoppningsvis inte bara lättare att upptäcka och ta sig till utan även fler och bättre genom turismprojektet Ringar på vattnet.

Projekt Ringar på vattnet